Vertrouwenscontact persoon

Sporters en vrijwilligers van Stichting Topsport Elhatri kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon wanneer ze met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling te maken krijgen.

Vertrouwenscontact persoon STE

Mw. Ingeborg Leermakers

Bereikbaarheid

Per Mail

Telefonisch op  06-22514618

De vertrouwenscontact persoon adviseert, begeleidt en/of bemiddelt bij:

Ongewenst gedrag

Wat is ongewenst gedrag?

Respect voor de grenzen van een ander is voor de meeste mensen een normale omgangsvorm.  Ook medewerkers en sporters bij Sportcentrum Elhatri zullen in het algemeen die grenzen niet overschrijden, vooral niet wanneer ze weten dat ze daar een ander veel pijn mee kunnen doen. Af en toe gaat er iets mis. Iemand wordt lastig gevallen met gedrag waar hij of zij absoluut niet van gediend is of wordt gekrenkt tot op het bot. Er iets van zeggen kan helpen, maar soms is dat gewoon moeilijk of trekt iemand zich er niets van aan. (Seksuele) intimidatie, agressie (waaronder pesten), geweld en discriminatie zijn gedragsvormen waar niemand de dupe van wil worden. Maar wat als dat ongewenste gedrag zich toch voor doet?

Wat kun je doen?

Wanneer je met ongewenst gedrag te maken krijgt kun je uiteraard de hulp inroepen van een collega, een medesporter, een leidinggevende, een leraar of een trainer. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van Sportcentrum Elhatri, Ingeborg Leermakenrs. Zij helpt bij het zoeken naar een oplossing. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door omzichtigheid en vertrouwelijkheid: er wordt niets gedaan zonder expliciete toestemming van betrokken medewerker of sporter.

Wat moet je zeker niet doen!

Blijf er niet mee rondlopen. Ga er niet vanuit dat je zelf schuldig bent aan het gedrag. Ga er al helemaal niet van uit dat het vanzelf wel over gaat. Dit soort gedrag wordt meestal alleen maar erger wanneer je het geen halt toeroept. Ga er ook niet vanuit dat er niets aan te doen valt. De ervaring leert dat aanpakken werkt.

Stalking

Stalking of belaging is het opzettelijk en willens en wetens herhaaldelijk achtervolgen van iemand, zodanig dat diegene zich niet meer veilig voelt

(On)gelijke behandeling

In Nederland gelden regels die verbieden om onderscheid te maken tussen mensen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksualiteit, burgerlijke staat, arbeidsduur, handicap of chronische ziekte en leeftijd bij de arbeid.