St. Leergeld helpt

Vrijwilligers van Leergeld Eindhoven helpen gezinnen met financiële problemen om hun schoolgaande kinderen zo normaal mogelijk deel te laten nemen aan school en sportclubs en dergelijke.

In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook schoolmaterialen en aan het begin van het jaar alle boeken hebben, wordt steeds vaker een probleem.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen.

DOELSTELLING

Voor schoolgaande kinderen – die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten – de financiële belemmering te helpen oplossen, die meedoen in de weg staat en wel op zodanige wijze dat de dreiging van sociaal isolement/uitsluiting wordt verminderd dan wel wordt voorkomen.

KERNGEGEVENS

Stichting Leergeld Eindhoven is opgericht en operationeel vanaf 1999.

CONTACT

Stichting Leergeld Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 64
5623 BB  Eindhoven

Telefoonnummer: 040 – 213 11 41
E-mailadres: info@leergeldeindhoven.nl
Website: www.leergeldeindhoven.nl