St. Leergeld helpt

Vrijwilligers van Leergeld Eindhoven helpen gezinnen met financiële problemen om hun schoolgaande kinderen zo normaal mogelijk deel te laten nemen aan school en sportclubs en dergelijke.

In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook schoolmaterialen en aan het begin van het jaar alle boeken hebben, wordt steeds vaker een probleem.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen.

Doelstelling

Voor schoolgaande kinderen – die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten – de financiële belemmering te helpen oplossen, die meedoen in de weg staat en wel op zodanige wijze dat de dreiging van sociaal isolement/uitsluiting wordt verminderd dan wel wordt voorkomen.

Eindhoven

Kerngegevens

Stichting Leergeld Eindhoven is opgericht en operationeel vanaf 1999.

Stichting Leergeld Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven
Telefoonnummer: 040 – 213 11 41
E-mailadres: info@leergeldeindhoven.nl

IBAN: NL55 RABO 0311 4819 73
KvK: 17108779
BTW: 807708872

Bereikbaarheid/contact

Schriftelijk: Dr. Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven
Via de mail: info@leergeldeindhoven.nl
Telefonisch: 040-2131141 op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur

 


Jeugdsportfonds Eindhoven

Op 31 augustus 2008 is het Jeugdsportfonds Eindhoven van start gegaan. Een fonds dat als doel heeft om alle kinderen van 4 tot 18 jaar uit Eindhoven te laten sporten. En dan vooral kinderen van ouders die geen geld hebben voor de contributie van een sportclub of sportkleding. De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat elk kind kan sporten en stort daarom de komende drie jaar jaarlijks € 100.000,- in het fonds.

Kinderen kunnen alleen via een tussenpersoon, waaronder leraren op school, jeugdhulpverleners, stichting Leergeld Eindhoven etc., een aanvraag bij het fonds indienen. Zo is het fonds er zeker van dat een kind het echt nodig heeft om geholpen te worden.

Meer informatie?

Neem contact op met de heer H. Renders 040 – 238 28 37.