EINDHOVEN – Vandaag waren alle ouders van STE kataleden (18-) aanwezig bij de maandelijkse ouderbijeenkomst, tijdens het laatste uur van de STE katales. In die tijd werden de  ouders geïnformeerd over wedstrijden en andere STE zaken. Vandaag werden zij gevraagd om te jureren bij de wedstrijdjes en werd er ook dieper ingegaan op de genomen beslissingen.  De volgende katabijeenkomst staat gepland op 4 februari 11.30-12.30 uur en wordt er weer een ander onderwerp verder uitgelicht.

Ook alle ouders van STE kumiteleden (18-) aanwezig bij de maandelijkse ouderbijeenkomst, maar dan tijdens het laatste uur van de STE kumiteles. Ook deze ouders werden geïnformeerd over wedstrijden en andere STE zaken. Vandaag kregen zij uitleg over de genomen beslissingen van de scheidsrechter tijdens de kumitewedstrijdjes in de les en werd er ook dieper ingegaan op de regels. De volgende kumitebijeenkomst staat gepland op 4 februari 12.00-13.00 uur en wordt er weer een ander onderwerp verder uitgelicht.