Vrijwilligers

Niet alleen de rol van de trainer is belangrijk, maar zeker ook die van u als ouder/verzorger. Samen dragen we bij aan het succes en het sportplezier van uw kind. Omdat te bereiken doen we ook een beroep op u, om als vrijwilliger bij de wekelijkse training aanwezig te zijn of één van de andere vrijwilligerstaken op u te nemen, zodat we samen uw talentvolle kind verder kunnen helpen in de ontwikkeling.
Wij vragen u aan te geven waar uw bijdrage naar uitgaat. Ook doen we graag een beroep op u als vrijwilliger ter ondersteuning bij één van de STE activiteiten.

 

Begeleiding bij kata of kumite training

Vind je het leuk om tijdens de training Kata of  Kumite de kinderen te begeleiden? Wat houdt die begeleiding dan in?

  • Kinderen opvangen voor de les;
  • Informatie doorspelen aan ouders, over deelname wedstrijden, stages etc.;
  • Bij nieuw geselecteerd lid, ouders op de hoogte houden hoe het kind het doet op de training;
  • Zorgen dat iedereen beschermers heeft bij kumite;
  • Aanschaf wedstrijd kata of kumite karate pak én trainingspak, verkrijgbaar in de winkel van de sportschool;
  • Tijdens trainingen lesgever ondersteunen, begeleiden van kinderen, aanmoedigen  van  kinderen die goed hun best doen en ongewenste gedrag aanspreken;
  • Er voor zorgen dat de Dojo, regels worden bewaakt en nagekomen;
  • Zorgen voor team geest;
  • Lesgever op de hoogte houden van informatie  ouders (bv. kind voelt niet goed, familie problemen, lichamelijke klachten waar door kind niet 100% kan geven op training).

 

Begeleiding bij wedstrijden

Ook zoeken we hulpcoaches voor zowel Kata als Kumite om tijdens de wedstrijden de kinderen te begeleiden.

 

Scheidsrechter

Bij wedstrijden moet Elhatri ook zelf scheidsrechters inzetten. Waaraan moet je voldoen om scheidsrechter te kunnen zijn?

V-licentie       min in bezit van 4e kyu en mogen alleen functioneren tijdens een vanentoernooi.

D-licentie       min in bezit van 3e kyu en mogen functioneren in het eigen rayon en kunnen evt. worden opgeroepen voor nationale evenementen.

C-licentie       min in bezit 1e kyu en mogen op officiële toernooien functioneren als judge, tijdwaarnemer, notulist. Bij goed functioneren, kan men door de tatami manager worden ingezet als Judge voor een finale.

B-licentie       Moeten in het bezit zijn van minimaal de 1e dan en mogen op officiële toernooien functioneren als hoofd judge, judge, tijdwaarnemer en notulist. Tevens kunnen ze door de Tatami Manager worden voorgedragen om op te treden als Judge voor een finale.

A-licentie       Moeten in het bezit zijn van minimaal de 2e dan en hebben dezelfde verantwoordelijkheden als de scheidsrechters met een B-licentie. Tevens kunnen ze door de tatami manager worden voorgedragen voor het leiden van een finale als hoofd judge.

 

Wedstrijdorganisatie clubkampioenschappen (WOC) @ Elhaltri (1x per jaar)

Het team organiseert het clubkampioenschap (WOC) @ Elhatri en zorgt voor de juryleden tijdens onze eigen wedstrijden

 

EHBO vrijwilliger

Heb je een EHBO diploma? Het EHBO-Team kan namelijk nog vrijwilligers gebruiken tijdens onze activiteiten.

 

Teambuildingsactiviteiten voor de selectie (min 1x per jaar)

Teambuilding is een belangrijk onderdeel tijdens de vorming en instandhouding van een goed gemotiveerd selectieteam. De teambuilding activiteit staat in het teken van de teamontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking. Er wordt een team samengevormd die deze activiteit organiseert.

 

Sponsorclub (club van 50)

De club van 50 houdt zich o.a. bezig met het werven van nieuwe sponsors en onderhoudt de contacten met de bestaande sponsors, brengt bedrijven in kaart die voor sponsoring in aanmerking komen en ontplooit nieuwe ideeën voor sponsoring.

 

Sponsorloop (1x per jaar)

Eén keer per jaar organiseert STE een sponsorloop om alle leerlingen van sportcentrum Elhatri te steunen, door middel van extra investeringen in sportmateriaal, kortingen op           clubactiviteiten, organiseren van stages met topkarateka’s of andere sportmensen en het ondersteunen van de wedstrijdselectie.

Bij het organiseren van de sponsorloop moet je denken aan een vlotte inschrijving, een leuk programma en voldoende vrijwilligers die onderweg de sponsorloop begeleiden: bijvoorbeeld voor waterpunten, mensen die aanmoedigen, mensen bij de start en finish.

 

Grote clubactie (1x per jaar)

De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt clubs en verenigingen om hun doelen werkelijkheid te maken. Ieder jaar organiseren zij een jaarlijkse loterij, waarvan 80% van de opbrengst rechtstreeks naar de loten verkopende clubs gaat.

1x per jaar organiseert Elhatri de jaarlijkse grote clubactie voor STE. Voor deze actie zoeken we een team die samen de actie bedenkt en hoe  de verkoop van loten wordt aangepakt. Bv. door het bepalen van een doel, welke verkoopmethodes er worden ingezet en wie wat doet.

 

Wil je als ouder/verzorger graag bijdragen één van bovenstaande activiteiten?

Neem contact met onze projectcoördinator op!

Bij meerdere aanmeldingen kan er gewerkt worden met een pool en is inzet o.b.v. afstemming.

 

Tweemaal per jaar worden alle ouders gevraagd aanwezig te zijn op de informatiebijeenkomst.

De jaarlijkse bijeenkomsten (2x per jaar) zijn voor alle ouders/verzorgers van de selectieleden verplicht. Hier worden belangrijke onderwerpen belicht, updates over de stand van zaken gegeven en worden vragen beantwoord.